Postup výroby bublinkové fólie:

Jednotlivé granuláty (materiály) jsou umístěny do zásobníků (1). Ze zásobníků jsou odváděny do extrudérů (2), které jsou vybaveny dávkovacím systémem pro míchání jednotlivých druhů materiálů a přísad.

V extrudérech jsou jednotlivé materiály spojeny a za vysokých teplot „vyfouknuty“ dvěma vyfukovacími hlavami (3) na tvarovací válce (4).  Zde jsou na jedné fólii za pomoci podtlaku vytvarovány bubliny, ve kterých je přilepením druhé fólie uzavřen vzduch.

Vzniklá bublinková fólie se dále ochlazuje, napíná, příp. laminuje (5), ořezává (6) a navíjí na dutinky (7). Po dosažení požadovaného návinu je role odvezena a ihned začíná návin další. Všechny procesy probíhají plně automaticky a jsou řízeny počítačem.

Schéma postupu výroby


Extrudéry
Extrudéry jsou vybaveny dávkovacím systémem
pro míchání několika druhů materiálů a přísad


Směšovací zařízení
„Výroba“ 5 vrstev pro každou vyfukovací/licí hlavu


Ploché vyfukovací/licí hlavy
Výroba bublinkové fólie „litím“ na tvarovací válec


Formátování vyrobené šíře
Porcování rolí dle požadavku
Ořez okrajů + vracení ořezu zpět do extrudéru


Laminace 3. vrstvou
LDPE, HDPE, papír, metalizovaná fólie
pěnový PE, LDPE/HDPE s potiskem
LDPE/HDPE s přísadami


Identifikační HDPE pásek
HDPE pásek s potiskem:
- recyklační znak
- identifikační údaje zákazníka
a další dle přání zákazníka


Laminace 4. vrstvou
LDPE, HDPE, papír, metalizovaná fólie, pěnový PE,
LDPE/HDPE s potiskem, LDPE/HDPE s přísadami


Odebírání
Duplexní systém navíjení BuFo
Navíjení/změna rolí bez zastavení stroje
Automatické odvezení role
Automatické nasazení dutinky
Automatické nanesení lepidla na dutinku